8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

7 lutego 2023

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu części nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej działka nr 657/12 o pow. 0,4326 ha, poł. w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – do pobrania