30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

10 lipca 2024

Rusza kolejna inwestycja w Pielgrzymowicach

W dniu dzisiejszym (tj. 10.07.2024) nastąpiło oficjalne przekazanie terenu pod budowę inwestycji, której zakres prac obejmuje rozbudowę drogi powiatowej w Pielgrzymowicach na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Wierzbowej
Przypomnijmy, że Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego a Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Firma PRODIM Sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków.

Zakres wykonanych prac polegał będzie na budowie chodnika, przebudowie zjazdów, przebudowie jezdni, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie kolidującej infrastruktury, przebudowie przepustu, wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego.
Zadanie współfinasowane z gminą Michałowice w ramach Inicjatyw Samorządowych.
Dofinansowanie 63.63% kosztów kwalifikowalnych tj. ok 2,9 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Całkowita wartość zadania wynosi 5,2 mln zł w tym udział własny Powiatu i Gminy łącznie o wartości 2,7 mln zł.
Termin zakończenia prac zaplanowano na kwiecień 2025 roku.