13°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

30 czerwca 2022

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice - umowa podpisana

W dniu 21.06.2022 r. Wójt Gminy Michałowice zawarł umowę na wykonanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach dofinansowania w kwocie 4 181 400,00 zł brutto z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Remontowo-budowlany Adam Zębala, Kozierów, ul. Lipowa 65, 32-091 Michałowice. Kwota wykonania inwestycji wynosi 4 646 000,00 zł brutto.

Termin wykonania:

Etap I - do listopada 2022r.
(wykonanie oświetlenia 3 boisk Klubu Sportowego Michałowianka oraz budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Raciborowicach i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Raciborowicach z funkcją kortu tenisowego i boiska do koszykówki)

Etap II - do września 2023r.
(budowa budynku zaplecza Klubu Sportowego Michałowianka w Michałowicach)