27°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

2 stycznia 2023

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Michałowicach

W 2022 roku Gmina Michałowice zleciła i wykonała koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Planowany do rozbudowy obiekt o powierzchni całkowitej ok. 2623 m2 i kubaturze ok. 31 400 m3 będzie zawierał trzy kondygnacje (przyziemie, parter, poddasze).
 

W ramach koncepcji zaplanowano realizację m.in. 12 sal lekcyjnych, przestronnej szatni, pokoju nauczycielskiego, świetlicy, zaplecza świetlicy, jadalni, pomieszczeń wielofunkcyjnych, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń sanitarnych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, windy, łącznika  z istniejącą szkołą, pomieszczeń/ obiektów zapewniających komunikację (m.in. hol, klatka schodowa), zagospodarowania terenu szkoły w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i wymaganych miejsc postojowych. Koszty wykonania planowanej rozbudowy wg opracowanej koncepcji szacuje się na kwotę ok. 19 mln zł.

Nowoprojektowana zabudowa nawiązuje architektonicznie do nowoczesnych rozwiązań istniejącej biblioteki jak również do tradycyjnej formy bryły jaką jest istniejąca szkoła podstawowa.

Dzięki pozyskaniu w roku 2021 działki z budynkiem przy ulicy Jana Pawła II 7, możliwe było zaprojektowanie nowego układu komunikacyjnego, który zapewni dojazd i dojście do nowego skrzydła szkoły od strony ulicy Jana Pawła II oraz parkingu P&R. Pozwoli to na odciążenie dojazdu do szkoły od strony Placu Piłsudskiego.

Kolejnym krokiem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi jego realizację. W związku z zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie Gminy na ten cel, na lata 2023-2024 obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Michałowicach.