8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

7 lutego 2023

Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Młodziejowice

Powiat Krakowski pozyskał dofinansowanie w kwocie 4 092 000,00 zł (80% całkowitych kosztów zadania, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice.

Całkowity szacunkowy koszt realizacji wg złożonego wniosku wynosi 5 115 000,00 zł, w tym 1 023 000,00 zł wkładu własnego, który zostanie poniesiony przy współpracy Powiatu i Gminy Michałowice, w ramach Inicjatyw Samorządowych, w partycypacji kosztów 50% na 50 %.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2155K na odcinku od km 1+538 do km 2+108 w ramach której zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obrębię pasa drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Zadanie w całości realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i zakończone w 2023 roku.