O Konwencji ONZ – konferencja podsumowująca

4 kwietnia 2019 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II odbyła się konferencja podsumowująca zakończony projekt „Małopolska wdraża konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Organizatorem jej była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. – Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w projekcie – mówiła do zebranych Anna Rdest, koordynatorka projektu - w czasie otwarcia. – To był ogrom pracy. Było warto. Dzięki temumożemy zmieniać otoczenie tak, by ludziom z niepełnosprawnościami żyło się łatwiej.


Krótką historię wdrażania Konwencji ONZ w Polsce przedstawił Prezes Fundacji – Aleksander Waszkielewicz, podkreślając jak wielkie ma ona znaczenia w podnoszeniu jakości życia. W oficjalnej części zabrała również głos Katarzyna Kozinek-Dec z PFRON, Oddział Małopolska podkreśliła, jak monitoring bardzo pomógł we wprowadzaniu udogodnień. Dwoje kierowników zespołów monitoringowych z Fundacji – Katarzyna Balwierz oraz Artur Then przedstawili wnioski z samego projektu.


Uczestnicy z chęcią dzielili się informacjami oraz pomysłami, jakie pojawiły się w wyniku wspólnych prac podczas realizacji projektu. Wszyscy podkreślali, że dzięki wzięciu udziału w badaniach uwrażliwieni zostali na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, o których wcześniej nie myśleli.

Urząd Miejski w Andrychowie zorganizował dla 16 osób kurs języka migowego, dzięki dofinansowaniu z PFRON-u. A Starostwo Powiatowe w Gorlicach zaczęło planować budowę windy w zabytkowym budynku. W Wielkie Wsi powołany został pełnomocnik ds. seniorów i już zaczyna działać aktywnie.


Wiele Instytucji, doskonale znając problemy i bolączki swojego najbliższego otoczenia, samodzielnie wprowadza innowacje. Te kwestie poruszone zostały w drugiej części konferencji – w panelu dyskusyjnym o „dobrych praktykach”. Pan Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych opowiadał o pętlach indukcyjnych, które udało się zamontować już w 40 punktach obsługi klientów w Krakowie. Zostali też przeszkoleni pracownicy. Największe emocje wśród wszystkich wzbudziły jednak trzy pozostałe projekty, każdy z zupełnie innego powodu. Pani Anna Rudek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skawinie opowiadała o projekcie – koperta życia, który wprowadzony został w gminie, we współpracy z pogotowiem ratunkowym. Dzięki tej kopercie kilkunastu osobom udało się przyspieszyć pomoc, a w kilku – uratować ludzkie życie. Drugi projekt przedstawiła Pani Anna Długosz, sekretarz Gminy Michałowice a dotyczy on – prowadzenia zajęć z języka migowego. - Wszystko zaczęło się od zatrudnienia w urzędzie osoby głuchej – mówiła. – I dzięki temu, poszliśmy dalej – pojawił się pomysł prowadzenia zajęć z polskiego języka migowego w przedszkolu. Zadziałało. Teraz uczą się go dzieci w szkole, w klasach od 1-3. I chcą następni uczniowie. Mogliśmy też zobaczyć i posłuchać życzenia nagrane przez uczniów szkoły w języku migowym. Budzenie wyobraźni, uwrażliwienie na inne osoby, na drugiego człowieka a przez to uczenie się samemu – to właśnie zyskują dzieci w Michałowicach.

Rozmach inwestycyjny przedstawiła Pani Sylwia Borowińska z Urzędu Miasta Tarnowa. Powstały tam dwa ośrodki – Bezpieczna Przystań oraz Słoneczne Wzgórze, w pełni dostępne, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość zatrudnienia, pobytu oraz organizowania konferencji. Jest też usługa wytchnieniowa. Całość dwóch projektów to około 14 milionów złotych, w zdecydowanej większości z dofinansowaniem unijnym.


Współorganizatorem konferencji był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.