21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

14 września 2023

LXIV Sesja Rady Gminy Michałowice

LXIV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku o godz. 16.00

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Michałowice. - pobierz
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice i nadania jej statutu.- pobierz
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Michałowice.- pobierz
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Gościniec w miejscowości Pielgrzymowice.- pobierz
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany z dopłatą, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 937/2, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 931/2, stanowiącą własność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice.- pobierz
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą działki numer 416/7, położonej w miejscowości Wilczkowice, gmina Michałowice.- pobierz
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.- pobierz
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr LXI/521/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2023 r. sprawie dotacji dla jednostki OSP Zagórzyce Dworskie.- pobierz
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2023 rok przyjętego uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok.- pobierz
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2034.- pobierz
13. Dyskusja wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.