5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

22 maja 2023

LXI Sesja Rady Gminy Michałowice

LXI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 maja 2023 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Michałowice. - pobierz
4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Zielonkach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie służbowym Komisariatu Policji w Zielonkach za 2022 rok. - pobierz
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2023-2025.- pobierz
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/158/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice.- pobierz
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Michałowice.- pobierz
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców oraz ustalenia sposobu funkcjonowania aglomeracji Kraków.- pobierz
9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki OSP Więcławice.- pobierz
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2023 rok przyjętego uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok.- pobierz
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2034.- pobierz
12. Dyskusja wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.