Kontakt z gminą


           UWAGA!!!


Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Michałowice  umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można wrzucać, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej .


W związku z zamknięciem Urzędu Gminy Michałowice dla stron podajemy dane kontaktowe do poszczególnych referatów i jednostek gminnych:


URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

telefon: 12 388 57 40

e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl


Urząd Stanu Cywilnego

telefon: 575 707 123
e-mail: ibal@michalowice.malopolska.pl


Referat Podatków i Opłat

telefon: 12 388 76 22 (informacje dotyczące płatności podatków, udziałów)

telefon: 12 388 76 35 (sprawy dotyczące wymiaru, dostarczanie decyzji wymiarowych)


Referat Ochrony Środowiska

telefon: 12 388 76 34

e-mail: mfir@michalowice.malopolska.pl


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Inwestycje, przetargi, oświetlenie: tel. 12 388 76 14

Architektura: tel. 513 737 447, 779 050 242

Geodezja: tel. 12 388 76 23

 

Referat Rozwoju Gospodarczego
telefon: 691 720 212 lub 508 560 128

e-mail: edab@michalowice.malopolska.pl, szur@michalowice.malopolska.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Sekcja Świadczeń dla Rodzin: tel. 512 076 652

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Sekcja Aktywizacji i Integracji: tel. 512 571 964, 516 129 092 lub 516 129 137

(sprawy związane z przyznawaniem prawa do świadczeń pomocy społecznej, pomocy żywnościowej, zgłoszenia interwencyjne, itp.)


Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

telefony: 515 501 832
e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl

 

Biblioteka Publiczna w Michałowicach

telefon: 12 388 50 37
e-mail: biblioteka@michalowice.malopolska.pl


Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

telefon: 535 029 009
e-mail: ckip@ckip.com.pl