Informacja Wójta Gminy w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej- Sołectwo Zdzięsławice

Informacja
Wójta Gminy Michałowice

z dnia 12 lutego 2019r.


Na podstawie§ 23 ust. 6 Statutów Sołectw Gminy Michałowice stanowiących załączniki od nr 1 do 19 do Uchwały Nr LIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r. Wójt Gminy Michałowice informuje, że:


Na liście kandydatów zgłoszonych do Rady Sołeckiej Sołectwa Zdzięsławice pojawiła się oczywista omyłka pisarska:

jest Uchacz Maria

winno być Uchacz Marian


Informacja Wójta Gminy