Informacja o obowiązku powiadamiania Wójta Gminy o formie spełniania obowiązku nauki

Przypominamy rodzicom uczniów szkól ponadpodstawowych o obowiązku powiadamiania Wójta Gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkała na terenie gminy Michałowice.

Rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową mają obowiązek powiadamiania Wójta Gminy o formie spełniania obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

W związku z powyższym rodzice i opiekunowie uczniów, którzy w tym roku ukończyli szkołę podstawową, proszeni są o wypełnienie elektronicznego oświadczenia:

https://oswiata-michalowice.pl/oswiadczenie-o-spel...

lub pobranie poniższego wzoru, wypełnienie i złożenie oświadczenia w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub wysłanie pocztą na adres:


Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice


Udzielenie ww. informacji jest niezbędne do kontrolowania przez gminę spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy. Zgodnie z 42 ust. 1 ww. ustawy niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki.docx


Zdjęcie przedstawia ksiązki