13°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

18 września 2023

Informacja ws. dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów przez pełnomocników wyborczych do komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Michałowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 6,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 5,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 5.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Rafał Marek Sobczuk