Informacja o bezpłatnym elektronicznym oznakowaniu (czipowaniu) psów


W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w 2020 roku zachęcamy właścicieli psów będących mieszkańcami gminy Michałowice do możliwości skorzystania z bezpłatnego oznakowania (czipowania) psa.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa jest:

  • wypełnienie przez właściciela psa wniosku o oznakowanie, uzyskanie pisemnej zgody wydanej przez Urząd Gminy Michałowice i  rejestrację psa – druk wniosku do pobrania

Zabieg można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym PUPIL znajdujący się przy
ul. Krakowskiej 4a w Michałowicach, z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie tej usługi.

Po oznakowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE – ANIMAL.

Akcja prowadzona jest do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na  realizację zadania.

Więcej informacji na temat akcji bezpłatnego czipowania psa można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska - tel. 12 388 76 46 , e-mail: ktom@michalowce.malopolska.pl