21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

13 maja 2024

II Sesja Rady Gminy Michałowice

II Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady Gminy Michałowice. -pobierz
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy.-pobierz
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice.-pobierz
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części.-pobierz
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych .-pobierz
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Michałowice. pobierz
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zielone Zacisze w miejscowości Pielgrzymowice-pobierz
10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice.-pobierz
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w 2024 i 2025 roku na realizację zadania  drogowego w trybie Inicjatyw Samorządowych.-pobierz
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/574/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w 2024 na realizację zadań drogowych w trybie Inicjatyw Samorządowych.-pobierz
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2024 rok oraz w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/573/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2024 rok. -pobierz
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2036.-pobierz
15. Dyskusja wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm
Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.