21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

13 maja 2024

Zebrania Sołeckie w miejscowościach: Masłomiąca oraz Zdzięsławice

Trwają zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Michałowice zadecydują, o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego oraz omówią sprawy bieżące.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Informacje o terminach zebrań w poszczególnych sołectwach przekazywane są przez sołtysów oraz zamieszczane na stronie internetowej urzędu gminy.

Poniżej terminy najbliższych zebrań sołeckich:

  • Masłomiąca 18.05 o godzinie 16.00 w Domu Sołeckiem ul. Tadeusza Kościuszki 11
  • Zdzięsławice 20.05. o godzinie 18.00 w budynku Domu Rolnika

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich.