30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

9 lipca 2024 Komunikaty

GOPS - terminy składania wniosków

Komunikat dotyczący terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia,  że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

  • w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2024 r.
  • w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2024 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami złożonych w okresie:

  • od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. nastąpi do 30 listopada 2024 r.
  • od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r. nastąpi do 31 grudnia 2024 r.
  • od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2025 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych w okresie:

  • od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. nastąpi do 31 października 2024 r.
  • od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r. nastąpi do 30 listopada 2024 r.
  • od 1 października 2024 r. do 31 października 2024r. nastąpi do 31 grudnia 2024 r.
  • od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r. nastąpi do 31 stycznia 2025 r.
  • od 1 grudnia  2024  r. do 31 stycznia 2025 r. nastąpi do 29 lutego 2025 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach pod numerami tel. 12 388 87 70.

GOPS

Ogłoszenie GOPSU


Najnowsze artykuły