Gmina Michałowice na 24 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej.


W prestiżowym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, gmina Michałowice została sklasyfikowana na 24 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich (ponad 1500 takich gmin jest w całej Polsce).


W rankingu zwyciężyły lubelskie Wisznice przed świętokrzyskim Strawczynem i śląskimi Bobrownikami. Z gmin małopolskich wyprzedziły nas tylko Zabierzów (5 miejsce), Wielka Wieś (6), Zielonki (8), Dobra (9) i Jabłonka (20).

Gmina Michałowice znalazła się w rankingu po raz piaty. Poprzednio byliśmy w najlepszej setce w roku 2009 (61 miejsce ), 2010 (67), 2015 (13) i 2016 (16).


Kryteria oceny gmin to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów.Wskaźniki zostały podzielone na 4 obszary: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa, jakość zarządzania i współpraca między samorządami.


O Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik „Rzeczpospolita”, cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Ranking powstaje już od 15 lat i wraz ze zmieniającą się rzeczywistością ulega modyfikacjom. W tym roku przemodelowany zostały zestaw kryteriów oceny – lista wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Podstawowy cel naszego zestawienia – próba oceny jakości lokalnego rozwoju – pozostaje bez zmian. Potwierdzeniem tego może być fakt, że mimo zmian w metodologii wielu laureatów Rankingu Samorządów 2018 pojawiło się wśród najlepszych także w latach poprzednich.

Nowym rozwiązaniem jest to, że ocenialiśmy wszystkie miasta i gminy w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Do wszystkich jednostek wysłaliśmy zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe.

(opis rankingu za RP.pl)