Ekodoradcy podczas Lokalnych Targów Przedsiębiorczości

Ekodoradcy Urzędu Gminy Michałowice informują, iż 12 września 2021r. podczas Lokalnych Targów Przedsiębiorczości będą

udzielać porad w zakresie: wymiany kotłów, termomodernizacji budynków, dostępnych źródeł uzyskania dofinansowań do realizacji tych przedsięwzięć.


A także podczas w/w wydarzenia będzie możliwość złożenia obowiązkowej od 01.07.2021r. deklaracji dotyczącej wszystkich źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych przez właścicieli lub zarządzających na terenie gminy Michałowice.

Grafika przedstawia ziemie w kolorze zielonym otoczoną strzałkami z informacją o ekodoradcach.