Dyżur Straży Gminnej w Młodziejowicach

Już w najbliższy wtorek tj. 23.11.2021 w świetlicy w Młodziejowicach odbędzie się dyżur Straży Gminnej, w godzinach od 14.00 - 16.00, mieszkańcy mogą przyjść i zgłosić sprawę, o coś zapytać czy wyjaśnić.


Straż Gminna jest jednostką samorządową, umundurowaną, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony spokoju
i porządku publicznego na terenie Gminy.