-2°C
Jakość powietrza jest średnia.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

30 stycznia 2023

Budowa przedszkola publicznego w Więcławicach Starych

W 2022 roku Gmina Michałowice zleciła i wykonała program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla budowy przedszkola publicznego w Więcławicach Starych. Dokument opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie przedszkola publicznego w Więcławicach Starych w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw oraz przebudową układu komunikacyjnego dla ul. Królowej Jadwigi.

Planowany do budowy obiekt zlokalizowany będzie na działce 53/11 przy ul. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych, w sąsiedztwie szkoły podstawowej i boisk sportowych. Budynek projektuje się jako obiekt wolnostojący w zwartej bryle, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz z jedną kondygnacją częściowo podziemną, o powierzchni całkowitej 1649 m2.

W ramach opracowanego PFU zaplanowano realizację 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Wszystkie oddziały przedszkolne zlokalizowane będą w południowej części obiektu, aby pozyskać jak najlepsze zyski z energii słonecznej oraz jak najlepsze doświetlenie oddziałów. W części północnej i środkowej na parterze obiektu zlokalizowana będzie część administracyjna, zaplecza, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenie wypoczynku. W części północnej na piętrze obiektu zlokalizowane będą zaplecza, toalety ogólnodostępne oraz sala integracji sensorycznej. Kuchnia z zapleczami i pomieszczenia techniczno-gospodarcze zlokalizowane będą w części podziemnej budynku. Cały obiekt zostanie dostosowany i wyposażony w ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku uwzględniono zasady projektowania uniwersalnego  dotyczące zarówno dysfunkcji ruchowych jak również dysfunkcji zmysłów.

Budynek będzie spełniał cechy budynku pasywnego. Będzie wyposażony w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Koszty wykonania planowanej budowy przedszkola szacuje się na kwotę ok. 17,8 mln zł.

Kolejnym krokiem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie poszukiwanie funduszy zewnętrznych, które pozwoliłyby na zlecenie budowy przedszkola w trybie zaprojektuj i wybuduj.