Potwierdzony przypadek zakażenia SARS-Cov-2 u pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Szanowni Państwo,
Z dniem 14 września 2020 roku w związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-Cov-2 u pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, w budynku Urzędu Gminy wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią obsługę stron. Jednocześnie informujemy, iż zakażony pracownik nie prowadził bezpośredniej obsługi stron.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Urzędem oraz o korzystanie ze skrzynki na dokumenty przed głównym wejściem do Urzędu.
Kontakt tel. 12 38850 03