XXXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 września 2021 roku o godz 13.00 w sali konferencyjnej

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Michałowice. -pobierz
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do projektu pn. Inicjatywa 600.- pobierz
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla OSP Więcławice.- pobierz
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla OSP Więcławice na zapewnienie gotowości bojowej.- pobierz
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.- pobierz
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.- pobierz
  9. Dyskusja wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.