Program dotacyjny "Powiat bez smogu"

„Powiat bez smogu” to nowy program dotacji  realizowany przez Powiat Krakowski do 3 000 zł dla właścicieli domów i mieszkań położonych na terenie powiatu krakowskiego, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na zakup wraz z montażem nowego źródła ciepła:

  • kotła gazowego
  • pieca elektrycznego
  • instalacji solarnej
  • pompy ciepła

Ważne! - można starać się o dofinansowanie starego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy.

  • Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Obejmuje budynki mieszkalne jedno lub wielorodzinne.
  • W budynku nie może być prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza.
  • Dotację można łączyć z innymi dofinansowaniami
  • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 85% kosztów netto zakupu i montażu urządzenia, lecz nie więcej niż trzy tysiące złotych

Wnioski składać będzie można tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, przy wykorzystaniu skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Krakowie.


Nabór wniosków rusza dzisiaj tj. 23 wrześni.


We wniosku konieczne jest podanie oprócz numeru działki arkusza mapy i obrębu.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest odpis księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji.


Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 252 099 zł, więc przy wnioskach na pełną kwotę zostaną przyznane 84 dotacje.


Więcej informacji oraz wzór wniosku https://powiat.krakow.pl/2021/09/informacje-o-programie-powiat-bez-smogu/


Wniosek niekompletny, niespełniający warunków określonych w niniejszej uchwale, będzie zwrócony Wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia. Wnioskodawca dokonuje uzupełnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Możliwe jest tylko jednokrotne uzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji.


FAKTURY LUB RACHUNKI NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYSTAWIONE Z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ OD DATY ZAWARCIA UMOWY DOTACYJNEJ.


Więcej informacji: https://powiat.krakow.pl/2021/09/informacje-o-prog...

Źródło : OP / Powiat Krakowski