Archiwum: STYCZEŃ

data publikacji 2021-01-31

Informacja dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+)

Szanowni Państwo,przypominamy o konieczności złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Empati@ (empatia.mpips.gov.pl), bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r. stawiając się osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

czytaj więcej...
Przerwa w dostawie wody
data publikacji 2021-01-29

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 lutego 2021 roku, tj. wtorek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 18:00 w miejscowości Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną, ul. Bukowe Wzgórze, ul. Czereśniowa, ul. Na Widoku), Michałowice (ul. Leśna – od skrzyżowania z ul. Sosnową w kierunku ul. Granicznej, ul. Graniczna – od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Kozierowa,...

czytaj więcej...
Nie taki strażnik straszny….
data publikacji 2021-01-28

Nie taki strażnik straszny….

Strażnicy gminni czy miejscy kojarzą się głównie z blokadami na kołach samochodów, jednak ich zadania to znacznie więcej niż tylko kontrola ruchu drogowego. W gminie Michałowice do ich obowiązków będzie należała przede wszystkim dbałość o środowisko. Jedną z ważniejszych motywacji do powołania straży gminnej jest wykorzystanie jej do realizacji „ekopatroli”. Kontrole nieruchomości na terenie gminy realizowane dotąd przez urzędników zostaną przejęte przez strażników, którzy w ramach swoich obowiązków będą sprawdzali...

czytaj więcej...
Przerwa w dostawie wody
data publikacji 2021-01-28

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku, tj. piątek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 16:00 w miejscowości Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną, ul. Bukowe Wzgórze, ul. Czereśniowa, ul. Na Widoku), Michałowice (ul. Leśna – od skrzyżowania z ul. Sosnową w kierunku ul. Granicznej, ul. Graniczna – od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Kozierowa,...

czytaj więcej...
Nabór rachmistrzów terenowych-Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
data publikacji 2021-01-27

Nabór rachmistrzów terenowych-Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Wójt Gminy Michałowice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-01-27

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  Uchwały nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 roku ogłasza

I otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 A.1 Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci, dających alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych z elementami profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie 40 000,00 PLN II. Zasady przyznawania...

czytaj więcej...
Zwrot podatku akcyzowego
data publikacji 2021-01-26

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r....

czytaj więcej...
Wymiana
pieców w gminie Michałowice w latach 2017-2020
data publikacji 2021-01-22

Wymiana pieców w gminie Michałowice w latach 2017-2020

Przedstawiamy krótkie podsumowanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza w gminie Michałowice wraz z mapą naniesionych punktów wymienionych kotłów. W latach 2017-2020 wymieniliśmy 266 kotłów na ekologiczne ogrzewanie. Łączna wartość dotacji, które pozyskaliśmy na ten cel w ciągu czterech lat wynosi: 2 468 187,44 zł. W 2017 r. w gminie Michałowice uruchomione zostały dwa programy dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców. Pierwszy z programów to „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Michałowice” w ramach Regionalnego...

czytaj więcej...
1 stopień
zanieczyszczenia powietrza obowiązuje w
dniu 22.01.2021 od godz. 6.00 do 24.00
data publikacji 2021-01-22

1 stopień zanieczyszczenia powietrza obowiązuje w dniu 22.01.2021 od godz. 6.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie...

czytaj więcej...
Oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
data publikacji 2021-01-22

Oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

15 stycznia br. wybrano najkorzystniejszą ofertę (FCC) w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to kolejny krok do podpisania nowego kontaktu na w/w usługę, który będzie obowiązywał od 1 marca br. Oferty w przetargu zostały otworzone 29 grudnia 2020. Złożyło je dwóch wykonawców: FCC Polska sp. z o.o. na kwotę 8 129 916 zł oraz Ekom Maciejczyk sp. j. na kwotę 8 969 194 zł. Są to wartości ogólne za wszystkie rodzaje...

czytaj więcej...