Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach o nowym okresie zasiłkowym  świadczenia wychowawczego 500+

Przypominamy, iż prawo do świadczeń wychowawczych 500+ ustalone jest do 31 maja 2021r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będziemy przyjmować od 1 kwietnia 2021r. (drogą papierową), natomiast już od
1 lutego 2021 r. można składać wnioski drogą elektroniczną