Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Informacja dla mieszkańców Gminy Michałowice biorących udział w „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”


W przypadku wystąpienia awarii instalacji można samemu dokonać zgłoszenia usterki!

Jeśli Mieszkaniec sam dokonuje zgłoszenia (nie poprzez Pracownika Urzędu) to musi koniecznie kopie wiadomości wysłać na adres mailowy mstr@michalowice.malopolska.pl, kfra@michalowice.malopolska.pl


Wszystkie zgłoszenia mailowe proszę kierować również do wiadomości DOEKOGROUP na adres: awaria@doekogroup.pl


        1. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkiewicz@sanito.pl


w załączniku formularz zgłoszenia: 1 FOTOWOLTAIKA – zgłoszenie awarii


       2. INSTALACJE KOTŁÓW:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl


w załączniku formularz zgłoszenia: 2 KOTŁY –zgłoszenie awarii


       3. INSTALACJE POMP CIEPŁA:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl


w formie mailowej podając poniższe informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres,
  • Numer telefonu
  • Opcjonalnie adres email
  • Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
  • Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
  • Numer seryjny urządzenia
  • Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)


        4. INSTALACJE SOLARNE:

Zgłoszenie mailowe na adres: serwis@flexipowergroup.pl

w załączniku formularz zgłoszenia:  4 SOLARY – zgłoszenie awarii


Jeżeli brak jest możliwości aby dołączyć zeskanowany dokument formularza proszę w zamian w treści maila zawrzeć wszystkie informacje, które znajdują się w formularzu.


Poniżej krótkie zestawienie adresów na które należy wysyłać zgłoszenia serwisowe i formularzy.

INSTALACJA

MAIL

DO WIADOMOŚCI

FORMULARZ

FOTOWOLTAICZNA

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkiewicz@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

1 FOTOWOLTAIKA - ZGŁOSZENIE AWARII

KOTŁOWA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

2 KOTŁY - ZGŁOSZENIE AWARII

POMPY CIEPŁA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

OPIS MAILOWY


SOLARNA

serwis@flexipowergroup.pl

awaria@doekogroup.pl

4 SOLARY - ZGŁOSZENIE AWARII