Zakończenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030

Wójt Gminy Michałowice informuje o zakończeniu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 14.09.2021r. do dnia 18.10.2021 r.


W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły uwagi, które zawarte są w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice nr 339/2021 z dnia 15.11.2021.

Załączniki:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice nr 339/2021 - pobierz
2. Załącznik nr 1 - pobierz
3. Załącznik nr 2 - pobierz


Grafika przedstawia napis z informacja o zakończeniu konsultacji społecznych