W Małopolsce najlepiej żyje się w Krakowie i gminie Michałowice.

4 listopada br. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował wyniki konkursu „Gmina dobra do życia”.


Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach. Gmina Michałowice uplasowała się w rankingu ogólnopolskim na 45 miejscu wśród 2477 gmin ujętych w zestawieniu oraz na 30 miejscu w kategorii „strefy podmiejskie miast na prawach powiatu”. Na czele rankingu znalazły się 3 mazowieckie gminy: Ożarów Mazowiecki, Michałowice oraz Stare Babice.


W województwie małopolskim nasza gmina uplasowała się na 2 miejscu, tuż za Krakowem. Na kolejnych miejscach znalazły się gminy Zielonki, Wielka Wieś, Tarnów i Kocmyrzów-Luborzyca.


Ranking "Gmina dobra do życia" został opracowany na podstawie 48 wskaźników cząstkowych, które utworzyły tzw. wskaźnik syntetyczny jakości życia w gminach.


Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Analizie poddano obciążenie demograficzne w samorządach, infrastrukturę kulturalną i dostęp do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również takie wskaźniki jak nasłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. W rankingu w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe.


Metodologia została opracowana w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Przemysława Śleszyńskiego.


1. Raport gmina dobra do życia

2. Wyniki rankingu