Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice

Do końca 2022 roku jesteśmy zobowiązani do wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych na nowoczesne kotły spełniające wymagania ekoprojektu.


Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wymiany pieca (tylko na gaz lub biomasę) w wysokości 6 970,00 zł (5 000,00 na piec; 1 970,00 zł na instalację) prosimy o składanie w Urzędzie Gminy (urna przy wejściu) lub przesyłanie mailem na adres: niskaemisja@michalowice.malopolska.pl wypełnionych deklaracji. 


Jednocześnie informujemy, iż wspierane w ramach dofinansowania urządzenia do ogrzewania muszą spełniać następujące warunki:

  • charakteryzują się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
  • kotły spalające biomasę, które będą wyposażone w automatyczny podajnik i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 388 76 72.


Deklaracja - pobierz