Archiwum: KWIECIEŃ

Budowa kanalizacji w gminie Michałowice
data publikacji 2021-04-28

Budowa kanalizacji w gminie Michałowice

Często spotykamy się z pytaniami o budowę sieci kanalizacyjnej w różnych miejscowościach naszej gminy. W poniższym tekście staram się przedstawić informacje na temat szans i ograniczeń w rozbudowie sieci kanalizacyjnej w naszej gminie. Ostrzegam, że tekst jest długi i chyba dość trudny, ale budowa kanalizacji, szczególnie w naszej gminie, to temat mocno skomplikowany. Zachęcam do przeczytania do końca. Zacznę od założeń wyjściowych, które pozwolą spojrzeć szerzej na ten obszar gospodarki...

czytaj więcej...
Wiele od siebie wymagamy dlatego pomagamy
data publikacji 2021-04-27

Wiele od siebie wymagamy dlatego pomagamy

Od ponad czterystu dni żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W ostatnich tygodniach najważniejszym przedsięwzięciem jest zabezpieczenie szpitala tymczasowego EXPO. Szpital tymczasowy W dniu 19 marca 2021 r. został uruchomiony szpital tymczasowy na bazie Międzynarodowego Centrum Targowego EXPO (ul. Galicyjska 9, Kraków). Sytuacja epidemiczna w Małopolsce wymusiła konieczność dodatkowego zabezpieczenia obiektu poprzez wydzielenie odpowiedniej ilości personelu medycznego oraz sprzętu....

czytaj więcej...
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice
Centrum” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
data publikacji 2021-04-26

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020 poz.293 z późn.zm.) i art. 54 ust.2 i 3 w zw. z art.39 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r....

czytaj więcej...
Dotacja na I etap przebudowy ulicy Warszawka 
data publikacji 2021-04-22

Dotacja na I etap przebudowy ulicy Warszawka 

Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie związane z przebudową drogi gminnej Nr 600464K ul. Warszawka zlokalizowanej w miejscowości Michałowice. Wartość udzielonego dofinansowania to kwota 1 359 177,00 zł przy wartości całego projektu ponad 2 800 000 zł.  Zadanie zakłada kompleksową przebudowę ulicy Warszawka na odcinku 800 mb od drogi krajowej E-7 (ul. Krakowska). Jest to pierwszy etap przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka przedmiotowej drogi gminnej.  Projekt przewiduje miedzy...

czytaj więcej...
Możliwość ekofinansowania wybranych przedsięwzięć
      małopolskich przedsiębiorców
data publikacji 2021-04-22

Możliwość ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców

Nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła:„Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje instalację spalania paliw stałych.” W związku z powyższym pragnę poinformować, że...

czytaj więcej...
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Raciborowicach
data publikacji 2021-04-22

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Organ prowadzący szkołę: Gmina Michałowice Nazwa i adres szkoły : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Długosza w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36,32-091 Michałowice I. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne...

czytaj więcej...
Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
data publikacji 2021-04-21

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się,...

czytaj więcej...
Planowana przerwa w dostawie wody
data publikacji 2021-04-20

Planowana przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 22 kwietnia 2021 roku tj. czwartek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 18:00 w miejscowości Książniczki (z wyjątkiem ul. Brzezinka oraz ul. Brzezina – od skrzyżowania z ul. Brzegową w kierunku Zdzięsławic) oraz w godzinach od 08:00 do 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice w...

czytaj więcej...
Debaty lokalne na temat zakazu palenia węglem w gminach Metropolii Krakowskiej
data publikacji 2021-04-20

Debaty lokalne na temat zakazu palenia węglem w gminach Metropolii Krakowskiej

Szefowie Gmin Metropolii Krakowskiej planują podjąć lokalne debaty dot. wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. Decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim”. Wprowadzenie zakazu byłoby kolejnym krokiem po likwidacji kotłów bezklasowych do końca 2022 r. oraz wymianie wszystkich kotłów 3 i 4 klasy (wg normy PN – EN 303-5:2012) do końca 2026 r. Od wielu lat Gminy Metropolii Krakowskiej...

czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko w Wodociągach
data publikacji 2021-04-19

Nabór na wolne stanowisko w Wodociągach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o ogłasza nabór na stanowisko: MONTER KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:• wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz naprawczych na gminnej sieci wodociągowej,• montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych• naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych• wymiana i montaż wodomierzy• usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych• obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków• odczyty wodomierzy• dostarczanie rachunków (faktur) Wymagania niezbędne:• wykształcenie minimum zawodowe,• prawo...

czytaj więcej...