data publikacji 2016-02-17

Przepisy miejscowe dotyczące nowego systemu śmieciowego

18.12.2015 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 rok 09.07.2015 - Uwaga zmiana lokalizacji PSZOK 23.06.2015 - Odpady bez zmian 22.06.2015 - Harmonogram wywozu śmieci 9.12.2014 - Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok 01.08.2014 - Zmiana terminu otwarcia PSZOK 08.05.2014 - Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19.03.2014 - Ekologiczna akcja edukacyjna w szkołach 10.03.2015 - Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2014r. 14.03.2014 - Punkt selektywnego zbierania...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

18.09.2013 - Zakaz wrzucania odpadów medycznych do żółtego worka

W dniu 13 września 2013 r. firma A.S.A. odbierała odpady segregowane z miejscowości Kończyce, Książniczki i Młodziejowice. Podczas dosegregowywania odpadów w jednym z żółtych worków stwierdzono same odpady medyczne zawierające krew, zużyte strzykawki itp. Obecność tego typu odpadów w żółtym worku stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach i olbrzymie zagrożenie sanitarne.W chwili obecnej trwa dochodzenie nad ustaleniem właściciela tych odpadów.Przypominamy mieszkańcom, że do żółtego worka można wrzucać wszystkie miękkie plastiki,...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

30.08.2013 - Oferta dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców)

Firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców)zlokalizowanych w gminie Michałowice oferuje wywóz oraz zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l na następujących warunkach:PojemnikCena netto [zł]VAT - 8% [zł]Cena brutto [zł]120 l30,002,4032,40240 l55,004,4059,401100 l120,009,60129,60 Kontakt: A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze/oddział Kraków ul. Półłanki 76, 30-740 Kraków, tel kom. 668-820-422, tel. (12)...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

19.07.2013 - Nowy system śmieciowy a przedsiębiorcy

Od 1 lipca 2013 r. w gminie Michałowice, podobnie jak i na terenie całego kraju, zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.Gmina Michałowice w pierwszym okresie obowiązywania reformy (do 30.06.2015 r.), objęła systemem tylko nieruchomości zamieszkałe. Oznacza to, że dla przedsiębiorców z naszej gminy nie nastąpiły żadne zmiany. Nie ma obowiązku rozwiązywania umów z dotychczasowym wywoźnikiem odpadów i podpisywania jej z firmą ASA, która wygrała przetarg tylko na odbiór śmieci...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

12.07.2013 - Opłaty za śmieci

W ubiegłym tygodniu i na początku obecnego do wszystkich osób, które złożyły deklaracje śmieciowe zostały wysłane pocztą informacje o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy wnosić opłaty.Opłaty proszę wnosić do 14 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Jeżeli zmienili Państwo deklaracje, proszę wpłacać kwotę, jaką wpisali Państwo w ostatniej deklaracji. Odbiorcą przelewu ma być Gmina Michałowice lub Urząd Gminy Michałowice, ul. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice. Tytuł przelewu dowolny ,...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

01.07.2013 - Segregacja odpadów

Ogólne zasady segregacji nie ulegają zmianie i nie powinny się różnić od tych, jakie mieli Państwo u dotychczasowych wywoźników. Otrzymają Państwo trzy rodzaje worków, do których należy wrzucać następujące odpady: 1) papier i tektura - worek niebieski 2) opakowania szklane – worek zielony 3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe –worek żółty Wszystkie surowce powinny być czyste, jeśli są zabrudzone, proszę je wrzucać do kubła. Osoby, które mają takie potrzeby,...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

13.06.2013 - Dostawa koszy

Firma A.S.A. będzie rozwozić kosze głównie w godzinach popołudniowych, jak również w soboty i niedziele tak, aby dotrzeć do jak największej liczby właścicieli. Odbiór pojemnika trzeba potwierdzić podpisem na liście udostępnionej przez pracowników firmy. Jeżeli Państwa nie ma w domu można poprosić sąsiada o odbiór pojemnika w Państwa imieniu, co ułatwi i przyspieszy system dystrybucji.Worki do segregacji wraz z harmonogramami odbioru odpadów będą dostarczone do Państwa przed 1 lipca -...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

7.06.2013 - Umowa na odbiór śmieci podpisana

Została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Michałowice. Począwszy od 1 lipca br. usługę na obszarze gminy Michałowice będzie wykonywać firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w konsorcjum z van Gensewinkel Kraków Sp. z o.o.Wartość dwuletniego kontraktu szacuje się na 1 364 688 zł, przy założeniu zebrania z obszaru gminy 6480 ton odpadów.Do końca czerwca br. firma ASA zobowiązana jest dostarczyć pojemniki na śmieci zmieszane...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

5.03.2013 - Wypowiedzenie umowy dotychczasowym wywoźnikom

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi należy wypowiedzieć wszystkie zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.W związku z tym zamieszczamy wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Wzór wypowiedzenia można pobrać także na Dzienniku Podawczym, pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Michałowicach. Adresy firm zajmujących się wywozem śmieci...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19
data publikacji 2016-02-19
ochrona środowiska
data publikacji 2016-04-26

ochrona środowiska

Urząd Gminy Michałowice Referat Ochrony Środowiska I piętro pok. 12 deklaracje i opłaty – 12 388 76 22, reklamacje dot. odbioru odpadów – 12 388 76 34 e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl

czytaj więcej...
data publikacji 2016-04-27

Akty prawne

Uchwały regulujące zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Michałowice: Uchwała nr XXXVI/287/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Uchwała nr XXXVI/288/2021Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r....

czytaj więcej...
data publikacji 2016-04-27

Wywóz nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Michałowice informuje, że w związku z koniecznością stosowania się do przepisów ochrony środowiska należy zlecać prace porządkowe uprawnionym Firmom, posiadającym zezwolenie z Urzędu Gminy Michałowice i tak: Z zakresu wywozu płynnych nieczystości są to: Jerzy Fliśnik Zielonki, ul. Do Cegielni 22 tel. 285 03 20 lub 508 072 577 Usługi Asenizacyjne Marek Zębala, Owczary ul. Topolowa 30, tel. (012) 419 47 95 lub 506 527 854 Bednarczyk Marek...

czytaj więcej...
Jak segregować
data publikacji 2016-04-27

Jak segregować

Jak segregować.pdf Odpady wielkogabarytowe–to odpady komunalne powstające w naszych domach, które zewzględu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach naśmieci. Dotej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty,...

czytaj więcej...
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
data publikacji 2016-04-27

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  Gminy Michalowice zlokalizowany pod adresem ul. Tadeusza Strumiłły 144 w Książniczkach. Lokalizacja na Google maps (https://www.google.com/maps/place/PSZOK+w+Ksi%C4%8...) PSZOK będzie świadczył usługi przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00), z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebrane i dostarczane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-19

Wzór deklaracji

Wzór deklaracji w załączniku poniżej. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1Dziennik podawczy, parter, pokój nr 1 poniedziałek w godz. 8:00-17.00 wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00 piątek w godz. 8:00-15:00 Istnieje również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jest to prosta i szybka metoda złożenia deklaracji, która umożliwia Państwu dostarczenia dokumentu do urzędu bez...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-11-21

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice tworzy i...

czytaj więcej...
GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE MICHAŁOWICE
data publikacji 2021-02-23

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE MICHAŁOWICE

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwałą Rady Gminy w Michałowicach nr XIX/139/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 32,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Stawka opłaty za...

czytaj więcej...