XXV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXV Sesja Rady Gminy Michałowice, odbędzie się w dniu: 28 września 2020 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu pn. "Agenci zmian klimatycznych" w ramach programu „Erasmus+”  w latach 2020-2022. - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Złota Wiśnia w miejscowości Kozierów. -pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Złota Wiśnia w miejscowości Michałowice. - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kręta w miejscowości Więcławice Dworskie. - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowice realizacji zadania drogowego należącego do właściwości Powiatu Krakowskiego i udzielenia pomocy rzeczowej. - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży gminnej.- pobierz , opinia- pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2026. -pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok. - pobierz
 12. Dyskusja wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.