Wyniki II Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice


Informacja z dnia 30 września 2020 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice w 2020 roku, w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 195/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 08 września 2020 roku.


Na podstawie złożonych ofert, Komisja dokonała oceny  i podjęła następujące decyzje:

8 wniosków spełnia wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania,  działalność w zakresie rozwoju sportu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych,  sposób realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy  Gminy Michałowice środki finansowe przyjęliśmy w następujących kwotach:


1)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE-TENIS STOŁOWY 10 000,00 zł 

2)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE-PIŁKA NOŻNA 5 000,00 zł

3)  KLUB SPORTOWY MICHAŁOWIANKA - 60 000, 00 zł

4)  LUDOWY KLUB SPORTOWY GALICJA RACIBOROWICE - 28 000,00 zł

5) PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - piłka nożna - 3 000,00 zł

6) PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - szermierka - 2 000,00 zł

7) PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" - łucznictwo - 15 500,00 zł

8) PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB" – pin pong - 1 500,00 zł