Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Michałowice

Od dnia 14 września 2020 r. Urząd Gminy Michałowice wprowadza nowe zasady obsługi interesantów. W celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem prosimy o stosowanie się do następujących zasad obsługi stron:


  • Pisma, wnioski i podania proszę składać przede wszystkim drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP (instrukcje zakładania profilu zaufanego oraz przesyłania pisma do Urzędu Gminy Michałowice poniżej)

Jak założyć profil zaufany przez internet

Jak wysłać pismo do Urzędu Gminy Michałowice przy pomocy platformy EPUAP


  • Pisma, wnioski i podania można także składać z wykorzystaniem Skrzynki Podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do urzędu.
  • Kontakt z pracownikami urzędu droga mailową oraz telefon
  • mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl

LISTA TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MICHAŁOWICE

CENTRALA: 12 388 57 40 lub 12 388 50 03

Nazwa referatu/jednostki

wewnętrzny

Sekretariat

11

Urząd Stanu Cywilnego/Sprawy Obywatelskie

19, 43

Ochrona Środowiska

34, 46

Inwestycje i Gospodarka Komunalna

14,36, 75

Budownictwo i Drogi

24, 33

Geodezja i Nieruchomości

23

Przedsiębiorcy

72, 37,38

Podatki

35, 22

Księgowość

26, 32

Centrum Obsługi Edukacji

21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

30, 48

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

61, 62