Archiwum: WRZESIEŃ

data publikacji 2020-09-30

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie nauki gry na instrumentach dzieci i młodzieży

Komisja rozpatrzyła jedną zgłoszoną ofertę, kierując się ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 15 oraz Zarządzeniem nr 200/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2020 roku. Komisja przy rozpatrywaniu oferty uwzględniła: dochowanie wymagań formalnych; znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1 wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-30

Wyniki II Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice

Informacja z dnia 30 września 2020 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice w 2020 roku, w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 195/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 08 września 2020 roku. Na podstawie złożonych ofert, Komisja dokonała oceny  i podjęła następujące decyzje: 8 wniosków spełnia wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-30

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII. Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice...

czytaj więcej...
Komunikat Wójta Gminy Michałowice dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 2020
data publikacji 2020-09-29

Komunikat Wójta Gminy Michałowice dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Michałowice - Gminny Komisarz Spisowy przypomina wszystkim rolnikom, iż od 1września 2020 r. do 30 listopada trwa POWSZECHNY SPIS ROLNY według stanu na dzień 30.06.2020 r. Spis Rolny jest obowiązkowy i dotyczy każdego gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą.Podstawowa formą spisu jest samospis internetowy. Ankieta spisowa dostępna jest pod adresem. spisrolny.gov.pl. Istnieje także możliwość dokonania spisu telefonicznego  (pod numerem 22 279 9999) lub korzystając z punktu spisowego w Urzędzie Gminy. Od...

czytaj więcej...
Informacja dla mieszkańców
data publikacji 2020-09-29

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi pojawienia się na terenie budynku urzędu Gminy Michałowice ulotek w sprawie spotkania w Centrum Kultury i Promocji dnia 1 października 2020 roku o godz. 17.00 dotyczącego dofinansowania na panele fotowoltaiczne tutejszy urząd zawiadamia, że spotkanie nie jest organizowane przez Urząd Gminy Michałowice. Mając na uwadze powyższe prosimy o kierowanie wszelkich pytań do organizatora spotkania pod nr 573 208 099

czytaj więcej...
Koronawirus w budynku urzędu gminy pod kontrolą
data publikacji 2020-09-24

Koronawirus w budynku urzędu gminy pod kontrolą

Ubiegły poniedziałek w urzędzie gminy był wyjątkowo stresujący. Otrzymaliśmy informację od jednego z pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pozytywnym wyniku testu na COVID-19. Natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu budynku dla klientów. Przeprowadzono analizę aktywności zakażonego pracownika w poprzednim tygodniu. Uznano, że nie miał on kontaktu z klientami urzędu.  Wszyscy pracownicy GOPS zostali odesłani na pracę zdalną, podobnie jak kilkoro pracowników urzędu, którzy mieli okazjonalny kontakt z zakażonym pracownikiem. W...

czytaj więcej...
Nowa oferta zajęć w FILII CKiP w Więcławicach Starych
data publikacji 2020-09-24

Nowa oferta zajęć w FILII CKiP w Więcławicach Starych

Miło nam ogłosić, że otwieramy dla Państwa nową ofertę zajęć w naszej FILII CKiP w Więcławicach Starych (dawna Strażnica Kultury) Zaplanowaliśmy zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dla każdego coś dobrego! Zajęcia rozpoczną się w październikuNa początek mamy następujące, ciekawe propozycje: Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży; Zajęcia sportowe dla dzieci FIT KID; Język angielski dla dzieci; Wokal, pianino, gitara; Capoeira dla dzieci i dorosłych - brazylijska sztuka walki...

czytaj więcej...
Zgłoszenia wystawców na październikową
data publikacji 2020-09-22

Zgłoszenia wystawców na październikową "Sobotę od rolnika" w Michałowicach

W sobotę 10 października  2020 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się  cykliczna, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od rolnika" Lokalni  sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 02.10.2020 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-21

XXV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXV Sesja Rady Gminy Michałowice, odbędzie się w dniu: 28 września 2020 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do realizacji projektu pn. "Agenci zmian klimatycznych" w ramach programu „Erasmus+”  w latach 2020-2022. - pobierz Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Złota Wiśnia w miejscowości...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-21

Nabór na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO  DS.  ADMINISTRACYJNYCH (NR REF. 6/2020) Wymagania niezbędne (formalne): Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku: posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe, albo co najmniej średnie oraz  minimum 2 lata doświadczenia  na podobnym stanowisku, nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszyć...

czytaj więcej...