Zgłoszenia wystawców na Sobotę od Rolnika

25 stycznia 2020 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się , organizowana cyklicznie przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od Rolnika"

Zapraszamy lokalnych  sadowników, rolników i producentów  żywności do zgłaszania udziału jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 20.01.2020 r. do godz. 17:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_SOBOTA_OD ROLNIKA 25.01.2020.doc


Regulamin dla wystawców Sobota od rolnika 25.01.2020 r..pdf