Archiwum: STYCZEŃ

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”
data publikacji 2020-02-20

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informację w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę. Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli. Wykaz cen i urządzeń Legenda: Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji: Zielony - na budynku mieszkalnym do 300 m2 Niebieski - na budynku mieszkalnym...

czytaj więcej...
Zmiany w systemie odbioru śmieci roku 2020
data publikacji 2020-01-31

Zmiany w systemie odbioru śmieci roku 2020

Od marca br. w naszym gminny systemie odbioru śmieci nastąpi szereg zmian. Część z nich jest wynikiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, część wynika z lokalnych uwarunkowań i decyzji podjętych w naszym samorządzie w celu usprawnienia systemu, zwiększenia poziomu segregowania odpadów oraz minimalizowania wzrostu cen. Zmiany, które opisuję poniżej będą wynikały ze zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Michałowice, nowych zapisów w umowie z...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-01-31

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotycząca: jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Michałowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 13 grudnia 2019 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z organiczną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, z następujących punktów: wodociąg publiczny Michałowice II (GM I); wodociąg publiczny Michałowice Banasiówka; wodociąg publiczny Wola Więcławska; wodociąg publiczny Raciborowice; wodociąg publiczny Michałowice GM-I-BIS; stwierdza, że woda z ww. wodociągów spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia...

czytaj więcej...
Duże pieniądze na duże przetwórstwo
data publikacji 2020-01-31

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych. Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;...

czytaj więcej...
XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
data publikacji 2020-01-29

XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;...

czytaj więcej...
Dzień Pracodawcy w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego
data publikacji 2020-01-29

Dzień Pracodawcy w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego

Dłuższe godziny pracy urzędu  w każdą trzecią środę miesiąca „Dzień Pracodawcy” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza w każdą trzecią środę miesiąca aż do godziny 1830. Starujemy 19 lutego 2020 roku! Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji o usługach urzędu, a także złożenia wniosków i innej dokumentacji, w tym między innymi: oferty pracy, wniosków na prace subsydiowane (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, refundacja składek itp.) wniosków...

czytaj więcej...
Sobota od Rolnika w Michałowicach
data publikacji 2020-01-23

Sobota od Rolnika w Michałowicach

Już w najbliższą  sobotę 25 stycznia  w godz. 9 -13 zapraszamy na plac  Józefa Piłsudskiego w Michałowicach na cykliczną:                  "SOBOTĘ OD ROLNIKA". POZNAJ LOKALNE PRZYSMAKI: - owoce i warzywa od lokalnych rolników i sadowników - miody miejscowych pszczelarzy - słodkie wypieki - domowe przetwory - naturalne kiszonki

czytaj więcej...
Zaproszenie na bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt.: „Wapnowanie- gleba i plony naturalnie lepsze”.
data publikacji 2020-01-23

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt.: „Wapnowanie- gleba i plony naturalnie lepsze”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt.: „Wapnowanie- gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9. Informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej www.czatkowice.pl. Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 12 37 06 297. Szczegóły szkolenia

czytaj więcej...
data publikacji 2020-01-23

XIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 stycznia 2020r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Michałowice. Dyskusja nt. poprawy bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Michałowice jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, tj. ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym...

czytaj więcej...