Archiwum: PAŹDZIERNIK

Gmina Michałowice na 48 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów
dziennika Rzeczpospolita
data publikacji 2020-10-30

Gmina Michałowice na 48 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita

W prestiżowym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, gmina Michałowice została sklasyfikowana na 48 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich (na 1537 takich gmin w Polsce) W rankingu zwyciężyła gmina Kleszczów – najbogatsza gmina w Polsce, na terenie której działa kopalnia Bełchatów. Na podium znalazły się też gminy Padew Narodowa i Suchy Las. Z gmin małopolskich wyżej niż Michałowice znalazły się Wielka Wieś (4 miejsce), Zabierzów (7), Zielonki (11) oraz Gołcza,...

czytaj więcej...
Budowa
trasy rowerowej Książniczki - Kończyce-Raciborowice
data publikacji 2020-10-27

Budowa trasy rowerowej Książniczki - Kończyce-Raciborowice

W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy - firmie Wanta z Jordanowa plac budowy inwestycji pn. Budowa trasy rowerowej Książniczki - Kończyce - Raciborowice. Według deklaracji właściciela Wykonawcy prace mogą ruszyć nawet w przyszłym tygodniu, a planowany termin ich zakończenia to wrzesień 2021 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy oraz przebudowana droga powiatowa na odcinku Książniczki (od. Ul. Krzemionki) – Raciborowice (ul. Wieniawa). Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego...

czytaj więcej...
Rozpoczynamy cykl spotkań pod wspólną nazwą „Spotkajmy się przy Piłsudskiego”
data publikacji 2020-10-27

Rozpoczynamy cykl spotkań pod wspólną nazwą „Spotkajmy się przy Piłsudskiego”

Szanowni Państwo, kontynuujemy prace nad strategią rozwoju Gminy Michałowice. Rozpoczynamy cykl spotkań pod wspólną nazwą „Spotkajmy się przy Piłsudskiego”. Chcemy zaprosić do współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych takich jak: młodzież, nauczycieli i pracowników oświaty, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców, którzy podzielą się swoimi pomysłami i sugestiami. Celem warsztatów jest sformułowanie misji i wizji rozwoju Gminy Michałowice oraz dokonanie priorytetyzacji wyłonionych w dotychczasowych etapach prac nad...

czytaj więcej...
Program
data publikacji 2020-10-27

Program "Czyste Powietrze" 2.0 weź dofinansowanie na wymianę kopciucha i termomodernizację domu

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA W środę 21.10.2020 r. WFOŚiGW w Krakowie uruchomił nabór wniosków w części 2 Programu "Czyste Powietrze" przeznaczony dla Beneficjentów, których dochody nie przekraczają 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz 1400 zł (dla gospodarstw, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba). Maksymalna kwota, którą można uzyskać w tej części Programu, wynosi 37 tysięcy złotych. Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/ Aby uzyskać dotację min. na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu potrzebne...

czytaj więcej...
Przerwa w dostawie wody
data publikacji 2020-10-23

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 października 2020 roku tj. wtorek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowości Wilczkowice, Zerwana, Michałowice w rejonie ul. Krakowska (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku miejscowości Zerwana), Nad Strugą, część ul. Górnej, ul. Platynowa, część ul. Warszawka, ul. Rzemieślnicza, ul. Cichy Kącik, ul. Smolna, ul. Lipowiec, ul. Na...

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
data publikacji 2020-10-21

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Michałowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.” Konsultacje odbywają się...

czytaj więcej...
Ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach
data publikacji 2020-10-20

Ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach

W związku z budową wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach, od jutra tj. 21.10.2020 na fragmencie ul. Karola Wojtyły w Batowicach zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Nie będzie też możliwości skrętu z wiaduktu w lewo w kierunku os. Piastów. Szczegóły w komunikacie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego:http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2020/10/20/ruch-w...

czytaj więcej...
Zamknięcie ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długiej w Masłomiącej
data publikacji 2020-10-20

Zamknięcie ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długiej w Masłomiącej

W związku z kontynuacją remontu na drodze powiatowej nr 2152K w miejscowościach Michałowice i Masłomiąca (ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długa w Masłomiącej) w dniach 22-24 października 2020 r. włącznie (czwartek-sobota) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 każdego dnia droga zostanie zamknięta dla ruchu na czas wykonywania robót bitumicznych na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7 w Michałowicach a skrzyżowaniem z ul. Jurajską...

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne z 
mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie projektu zmiany statutów 
wszystkich sołectw Gminy Michałowice oraz propozycji zmiany granic 
sołectw: Zdzięsławice, Więcławice, Wilczkowice, Zerwana, Kończyce, 
Prawda
data publikacji 2020-10-19

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie projektu zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Michałowice oraz propozycji zmiany granic sołectw: Zdzięsławice, Więcławice, Wilczkowice, Zerwana, Kończyce, Prawda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 października 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice Wójt Gminy Michałowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem będzie zebranie...

czytaj więcej...
Nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego
data publikacji 2020-10-19

Nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Więcej szczegółów pod linkiem poniżej: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sejmik...

czytaj więcej...