WÓJT GMINY MICHAŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Michałowice


Informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19 maja 2020 roku do dnia 9 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowic https://www.michalowice.malopolska.pl, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 1 roku, stanowiących własność Gminy Michałowice, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 4/3 o pow. 0,0146 ha, 5/4 o pow. 0,0191 ha, 6/4 o pow. 0,0216 ha, 6/3 o pow. 0,0745 ha, 7/3 o pow. 0,0199 ha, 7/4 o pow. 0,0060 ha, 4/2 o pow. 0,0712 ha, 5/3 o pow. 0,0724 ha w obr. Zagórzyce Dworskie, 375/2 o pow. 0,0425 ha, 422/2 o pow. 0,0567 ha, 417/3 o pow. 0,0666 ha, 418/1 o pow. 0,0617 ha, 667/2 o pow. 0,0468 ha w obr. Michałowice, 353/3 o pow. 0,0615 ha, 426/2 o pow. 0,0996 ha, 140/9 o pow. 0,0916 ha w obr. Raciborowice, 312/14 o pow. 0,0061 ha, 398/2 o pow. 0,0170 ha, 217/3 o pow. 0,0184 ha, 215/2 o pow. 0,0280 ha w obr. Wola Więcławska, 267/1 o pow. 0,0050 ha, 267/2 o pow. 0,0884 ha, 259/2 o pow. 0,0034 ha w obr. Kończyce, 270/6 o pow. 0,0218 ha w obr. Książniczki, gmina Michałowice, powiat krakowski.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI