Archiwum: MAJ

data publikacji 2020-05-29

Raport o stanie gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Michałowice za rok 2019, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice. Przypominamy, że Rada Gminy Michałowice podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium Wójta, rozpatruje w pierwszej kolejności raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego...

czytaj więcej...
Umowy na montaż urządzeń OZE podpisane.
data publikacji 2020-05-28

Umowy na montaż urządzeń OZE podpisane.

Gmina Michałowice uczestniczy w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. W dniu 8 maja br. podpisano z firmą Sanito sp z o.o. umowy na - montaż 123 zestawów paneli fotowoltaicznych na kwotę 2 125 946,52 zł, - 10 pomp ciepła na kwotę 293 916,60 zł oraz - 2 kotłów na pellet na kwotę 28 956,96zł. Z kolei w dniu 30 kwietnia 2020 r podpisano umowę z firmą Flexipower Group...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-27

Przywrócenie linii aglomeracyjnych do normalnych rozkładów

Informujemy, że od dnia 30.05.2020 r. na wszystkich liniach aglomeracyjnych kursujacych przez przez teren gminy Michałowice, przywrócone zostaną normalne rozkłady jazdy, które obowiązywały przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

czytaj więcej...
Nowe usługi MARR – razem w trudnym czasie
data publikacji 2020-05-26

Nowe usługi MARR – razem w trudnym czasie

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, proponujemy: usługi doradztwa w zakresie sporządzenia biznesplanów, asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy. pomoc w przygotowaniu wniosków dla przedsięwzięć gospodarczych pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne. W tym trudnym...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-25

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dotyczący jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym w dniu 22 kwietnia 2020 r. zostały pobrane próby z wodociągu na terenie gminy Michałowice: wodociąg publiczny Michałowice II GM-I wodociąg publiczny Zagórzyce Dworskie wodociąg publiczny Michałowice GM-I-BIS wodociąg publiczny Raciborowice wodociąg publiczny Michałowice I, S1 BIS Banasiówka wodociąg publiczny Młodziejowice SKR wodociąg publiczny Narama Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna została przeprowadzona w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-25

Nowa funkcjonalność formularza do zgłaszania braku zasilania na stronie internetowej TAURON Dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje, że na stronie internetowej www.tauron-dystybucja.pl znajduje się formularz z nową funkcjonalnością, za pomocą którego klienci TAURONA zgłaszają usterki i awarie zasilania dla konkretnego adresu (https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie). Ta funkcjonalność w formularzu wysyła do klienta smsem lub e-mailem informację zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia. Wysyłka wiadomości jest poprzedzona autoryzacją kanału kontaktu w trakcie wypełniania formularza na stronie internetowej. Odbiorca energii w momencie wpisywania danych sam decyduje, czy chce otrzymywać informację...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-22

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO  DS.  FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Wymagania niezbędne (formalne): Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku: posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, posiada wykształcenie wyższe, albo co najmniej średnie oraz  minimum 2 lata doświadczenia  na podobnym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-22

Wolne stanowisko urzędnicze - EKODORADCA

Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko – EKODORADCA w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Michałowice. Wymagania niezbędne: 1)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2)      osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, 3)      niekaralność...

czytaj więcej...
wydłużony termin składania wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych
data publikacji 2020-05-22

wydłużony termin składania wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.    Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch...

czytaj więcej...
Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
data publikacji 2020-05-22

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów. W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o...

czytaj więcej...