Zgłoszenia wystawców na IV Michałowicki Jarmark Wielkanocny

5 kwietnia 2020 r. odbędzie się  organizowany przez Urząd Gminy Michałowice, Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach  oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice  IV Michałowicki Jarmark Wielkanocny. Lokalni twórcy ozdób świątecznych, sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. mogą zgłaszać się jako wystawcy. Zapraszamy również wystawców spoza terenu gminy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

Jarmark Wielkanocny  odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego 1 (przy budynku Urzędu Gminy Michałowice) , 05.04.2020 r. w godz. 10:00-15:00.

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 27.03.2020 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


Formularz zgłoszeniowy_Jarmark Wielkanocny 05.04.2020.doc


Regulamin dla wystawców Jarmark Wielkanocny 05.04.2020.pdf