Nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu i Starosty Krakowskiego

Starostwo Powiatowe w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego lub Nagrody Starosty Krakowskiego. Termin składania wniosków upływa 6 marca 2020 r.

Nagrody Powiatu Krakowskiego przyznawane są osobom fizycznym:

 1. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 2. za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii:
  1. zawodnik,
  2. trener,
  3. osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej.


Nagrody Starosty Krakowskiego przyznawane są organizacjom pozarządowym wyróżniającym się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącym działalność na terenie powiatu krakowskiego w następujących dziedzinach:

 1. kultura i sztuka,
 2. kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo,
 3. ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego,
 4. ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna,
 5. porządek publiczny i ochrona obywateli.

Więcej informacji na stronie :

https://powiat.krakow.pl/2020/02/nabor-wnioskow-o-...