Archiwum: CZERWIEC

data publikacji 2020-06-30

Informacje o okresie zasiłkowym 2020/2021 i świadczeniu 500+

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021: Świadczenia „dobry start” (300 plus), zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 lipca 2020 roku można złożyć wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, EPUAP, platformy PUE ZUS. W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku. Osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze 500 plus, nie składają...

czytaj więcej...
100. numer gazety Gminy Michałowice
data publikacji 2020-06-29

100. numer gazety Gminy Michałowice

Najnowszy numer Gazety Gminy Michałowice jest wyjątkowy. Świętujemy okrągłą rocznicę – wydaliśmy już 100 numerów! Gazeta zaczęła ukazywać się w 2003 roku. Powód do świętowania mamy podwójny, gdyż w tym roku przypada 30. rocznica utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce, a rok 2020 jest Rokiem Samorządności. Temu tematowi poświęciliśmy dwa wywiady, w których nasi rozmówcy opowiadają, jak nasza gmina zmieniła się na przestrzeni 30 lat, a zmieniła się zdecydowanie.                                                                                                                                         Zapraszamy...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-06-29

Przerwa w dostawie wody w Michałowicach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w najbliższy wtorek (30.06.2020 r.), w godzinach od 10:00 do 15:00, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice w następujących rejonach: ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Źródlaną do ul. Granicznej),  ul. Graniczna (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do ul. Michałki), ul. Jutrzenki,  ul. Brzozowa,  ul. Fiołkowa,  ul. Michałki,  ul. Komora,  ul. Jesionowa,  ul. Pogodna, ...

czytaj więcej...
Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2020 w Gminie Michałowice
data publikacji 2020-06-29

Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2020 w Gminie Michałowice

W I turze wyborów prezydenckich 2020 najwięcej głosów w naszej gminie uzyskał Andrzej Duda – 2605 (43,77%). Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski, który otrzymał 1757 głosów (29,52%), a trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 793 głosami (13,32%).  Uprawnionych do głosowania było 8327 wyborców, natomiast swoje głosy oddało 5952 mieszkańców. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 71,5%, co jest rekordowym rezultatem dla naszej gminy.  Wyniki pozostałych kandydatów: Krzysztof Bosak – 428...

czytaj więcej...
Bitwa o wozy
data publikacji 2020-06-26

Bitwa o wozy

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca 2020 odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło akcję „Bitwa o wozy”. Gmina mająca do 20 tys. mieszkańców (a więc taka jak Gmina Michałowice), której frekwencja w pierwszej turze będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość takiego sprzętu to prawie 800...

czytaj więcej...
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych
data publikacji 2020-06-26

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Wójt Gminy Michałowice Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z  2019r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności  w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019  r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r....

czytaj więcej...
data publikacji 2020-06-26

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - EKODORADCA

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO –EKODORADCA w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice     Wymagania niezbędne: 1)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2)      osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym...

czytaj więcej...
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
data publikacji 2020-06-26

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej...

czytaj więcej...
Jeszcze tylko tydzień na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw”
data publikacji 2020-06-24

Jeszcze tylko tydzień na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe...

czytaj więcej...