Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019


Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Michałowice odbędą się 24 lutego 2019 r. w godz. 8.00 - 16.00 we wszystkich sołectwach. Kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich można zgłaszać do Urzędu Gminy do Pełnomocnika ds. wyborów do 01 lutego 2019 r. do godz. 15.00 - piętro II, pok. 20.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 16/2019

Załącznik nr 1 - Kalendarz wyborczy

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie kandydata na sołtysa

Załącznik nr 2 - Lista osób popierających kandydata na sołtysa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa

Załącznik nr 4 - Zgłoszenie kandydata do rady sołeckiej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady sołeckiej

Załącznik nr 6 - Karty do głosowania na sołtysa

Załącznik nr 6 - Karty do głosowania do rady sołeckiej

Załącznik nr 7 - Protokół głosowania na sołtysa

Załącznik nr 7 - Protokół głosowania do rady sołeckiej

Załącznik nr 8 - Wykaz siedzib Sołeckiej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 9 - Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej


Zarządzenie nr 18/2019

Załącznik nr 8 - Wykaz siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych - zmiana


Informacja dotycząca wyboru sołtysa i rad sołeckich


Informacja Wójt Gminy Michałowice w sprawie wykazu kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich


Informacja Wójt Gminy Michałowice w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej


Powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych - zarządzenie nr 28/2019


Jak głosować


Informacja Wójta Gminy Michałowice w sprawie rezygnacji