We wtorek 22.01.2019 z powodu smogu darmowa komunikacja

Ze względu na prognozę przekroczenia w dniu 22.01.2019 r. dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji dla wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.


Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona we wtorek 22.01.2019 r. w godzinach od 00:00 do 24:00.


Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Z uprawnienia może korzystać każda osoba,  zniesiony został obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.