Informacja Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie dotyczącej upowszechniania informacji odnośnie „PROGRAMU AZOTOWEGO”.