Archiwum: STYCZEŃ

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej
data publikacji 2019-02-20

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

                                                                      Obowiązuje: 2019-02-20 od godz. 0 do 24 Obszar: powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-01-31

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Michałowice Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 tekst jednolity z późn. zm.), nałożyły na Wójta Gminy Michałowice obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70%...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-01-24

Zaproszenie dla mieszkańców Sołectwa Zagórzyce na wycieczkę do Lwowa.

Sołtys, Rada Sołecka i Radny Władysław Dyna zapraszają w dniach 10.05-12.05.2019 r.  mieszkańców Sołectwa Zagórzyce na wycieczkę do Lwowa. Zapisy do 28.02.2019 u Pani sołtys Anny Korfel  tel.: 667 304 415 Przy zapisie konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości  100zł. Cały koszt,transportu,zakwaterowania,wyżywienia,zwiedzania z przewodnikiem dla mieszkańca sołectwa to tylko 250zł od osoby (cena uwzględnia dotację z funduszu sołeckiego i obejmuje  ubezpieczenie grupowe).  Osoby biorące udział w  wycieczce muszą posiadać paszport ważny jeszcze...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-01-24

V Sesja Rady Gminy Michałowice

V Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 31 stycznia br., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do...

czytaj więcej...
Pierwszy rok  małopolskich Terytorialsów
data publikacji 2019-01-22

Pierwszy rok małopolskich Terytorialsów

Prawie 500 przeszkolonych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, 800 ochotników zakwalifikowanych na szkolenia, ponad 1200 wniosków złożonych w Wojskowych Komendach Uzupełnień w całym województwie – to bilans pierwszego roku funkcjonowania 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej formowane są w Małopolsce od roku. W etacie każdej nowo formowanej jednostki pierwszym żołnierzem jest jej dowódca, na którym spoczywa odpowiedzialność zorganizowania całego procesu jej utworzenia. Na dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej...

czytaj więcej...
We wtorek 22.01.2019 z powodu smogu darmowa komunikacja
data publikacji 2019-01-21

We wtorek 22.01.2019 z powodu smogu darmowa komunikacja

Ze względu na prognozę przekroczenia w dniu 22.01.2019 r. dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji dla wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona we wtorek 22.01.2019 r. w godzinach od 00:00 do 24:00. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji...

czytaj więcej...