Zgłoszenia wystawców na IV Słodką Sobotę w Michałowicach


Gmina Michałowice w dniu 28.09.2019 r. już po raz czwarty organizuje Słodka Sobotę.

Wytwórcy wszelkich słodkości, sadownicy, rolnicy, pszczelarze, producenci żywności etc. z terenu Gminy Michałowice mogą zgłaszać się jako wystawcy.

 Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

IV Słodka Sobota w Michałowicach  odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego (przy budynku Biblioteki Publicznej Urzędu Gminy Michałowice), 28.09.2019 r. w godz. 9:00-13:00.
Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 20.09.2019 r. na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w IV Słodkiej Sobocie w Michałowicach jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IV SŁODKIEJ SOBOTY.pdf


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_SŁODKA SOBOTA 28.09.2019.doc