Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotyczący: jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 19 lipca 2019 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z organiczną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, z następujących punktów:

•    wodociąg publiczny Wola Więcławska - ujęcie Zagórzyce Dworskie S-1, S-2
•    wodociąg publiczny Michałowice Banasiówka - ujęcie S-1 BIS
•    wodociąg publiczny Raciborowice - ujęcie
•    wodociąg publiczny Michałowice li - ujęcie GM-1
•    wodociąg publiczny Michałowice - ujęcie GM-I-BIS
stwierdza, że woda z ww. wodociągów spełnia wymagania obowiązującego  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)


Komunikat.pdf