Archiwum: SIERPIEŃ

Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych
data publikacji 2019-08-30

Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych

Od najbliższego wtorku (3 września br.) ulegnie zmianie organizacja ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych.  Przestanie obowiązywać zakaz wjazdu przez bramę od strony kościoła. Od ulicy św. Jakuba będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy, przez ulicę św. Królowej Jadwigi z wyjazdem do ulicy św. Izydora. Wzdłuż drogi zlokalizowane będą miejsca parkingowe. Dodatkowy parking na ponad 20 samochodów znajduje się także przy boisku trawiastym. Linie wyznaczające drogę zostaną namalowane w najbliższym czasie. Prosimy...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-23

Zebranie Wiejskie w Sieborowicach

Zebranie Wiejskie w Sieborowicach  odbędzie się  31 sierpnia 2019 r.   (sobota) o godz. 17.00 na placu zabaw. Tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego  oraz sprawy bieżące.

czytaj więcej...
Zgłoszenia wystawców na IV Słodką Sobotę w Michałowicach
data publikacji 2019-08-23

Zgłoszenia wystawców na IV Słodką Sobotę w Michałowicach

Gmina Michałowice w dniu 28.09.2019 r. już po raz czwarty organizuje Słodka Sobotę. Wytwórcy wszelkich słodkości, sadownicy, rolnicy, pszczelarze, producenci żywności etc. z terenu Gminy Michałowice mogą zgłaszać się jako wystawcy.  Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. IV Słodka Sobota w Michałowicach  odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego (przy budynku Biblioteki Publicznej Urzędu Gminy Michałowice), 28.09.2019 r. w godz. 9:00-13:00. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 20.09.2019...

czytaj więcej...
Sierpniowy numer Gazety Gminy Michałowice
data publikacji 2019-08-23

Sierpniowy numer Gazety Gminy Michałowice

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Gazety Gminy Michałowice. Tekst do pobrania w wersji elektronicznej (po kliknięciu na zdjęcie).

czytaj więcej...
Gminne  Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
data publikacji 2019-08-21

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Wójt Gminy Michałowice i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zapraszają w niedzielę 25 sierpnia o godz. 9.45 na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbędą się na terenie boiska sportowego KS. „Michałowianka”. Zachęcamy do licznego udziału i gorącego dopingowania drużyn.

czytaj więcej...
Planowane nabory wniosków – Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa -  2 półrocze 2019
data publikacji 2019-08-21

Planowane nabory wniosków – Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - 2 półrocze 2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje prawdopodobnie jesienią b.r. organizację jeszcze dwóch naborów na projekty grantowe o tematyce: Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych oraz Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Powyższe nabory organizowane będąw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020z udziałem środków Europejskiego...

czytaj więcej...
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – co udało się zrobić?
data publikacji 2019-08-21

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – co udało się zrobić?

Niezwykle miło jest nam poinformować Państwa o wielu ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszym i na początku drugiego półroczu tego roku. Rok 2019 to rok obfitujący w naszej organizacji w wiele ciekawych wydarzeń, spotkań i projektów. W tym roku przeprowadziliśmy nabory wniosków m.in. na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej, a także na projekty grantowe o tematyce związanej z edukacją i ekologią oraz nabór na działanie dotyczące...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2019/2020 I. Rodzaj zadania Zadanie publiczne w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filia Centrum Kultury i Promocji na...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-19

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotyczący: jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 19 lipca 2019 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z organiczną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, z następujących punktów: •    wodociąg publiczny Wola Więcławska - ujęcie Zagórzyce Dworskie S-1, S-2•    wodociąg publiczny Michałowice Banasiówka - ujęcie S-1 BIS•    wodociąg publiczny Raciborowice - ujęcie•    wodociąg publiczny Michałowice li - ujęcie GM-1•  ...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-14

Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Książniczkach

Sołtys Książniczek serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie które odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00 w budynku OSP Porządek zebrania 1.Otwarcie zebrania.  2.Przyjecie porządku zebrania.  3.Przekazanie informacji o planowanej przez UG Michałowice inwestycji pn. " Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice" 4. Dyskusja i wnioski.  5.Zamknięcie zebrania.

czytaj więcej...